یگانه عرفانی حقانی گفتار درمانی مشهد

یگانه عرفانی حقانی گفتار درمانی مشهد

یگانه عرفانی حقانی گفتار درمانی مشهد

Blog Article

یگانه عرفانی حقانییگانه عرفانی حقانی، گفتاردرمانی هارمونی - درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان کودکان مشهدشماره نظام : گ-2247


?پرسش و پاسخ با پزشک


5.00

%100 رضایتمندی
آدرس و تلفن یگانه عرفانی حقانیمشهد


گفتاردرمانی هارمونی : خیابان احمد آباد،عارف ۲،ساختمان پزشکان ۲۰ ،طبقه دوم

درمان تخصصی اختلالات گفتار ، زبان و بلع در کودکان

اوتیسم ،بیشفعالی، اختلالات تولیدی، شکاف کام ،تاخیر در رشد گفتار وزبان،لکنت کودکان

ویزیت درمنزل،آنلاین و حضوری

روزهای کاری : تمام هفته به جز روزهای تعطیل

تعیین وقت فقط به صورت تلفتنی امکان پذیر https://doctor-yab.ir/ است

بیمه طرف قرارداد: بیمه سلامت و سایر بیمه های تکمیلی مشمول خدمات گفتاردرمانی
Report this page